Séta a városban

Ismerkedjen meg Cegléd látnivalóival, majd jöjjön el hozzánk és járja végig városunk történelmi nevezetességeit.Sétánkat a belváros szívében, a Szabadság téren kezdjük. Előttünk magasodik a ceglédi Református Nagytemplom, a város arculatát meghatározó épület. A templom légköbméterre Közép-Európa legnagyobb református temploma. 1945-1870-ig épült, klasszicista stílusban, Hild József tervezte. Kertjében, a Templomkertben látható az 1956-os dicsőséges forradalom emlékét idéző „Szabadság fája” szoborkompozíció, amely Varga Gábor keramikus művész alkotása. Erre került 2000-ben, a Milleneum évében a harangláb, melyet Király István asztalos mester készített. A kertben láthatjuk még 2002. január 24-én a ”Turini út” 125. évfordulója tiszteletére állított Turini – emlékművet. Még egy Kossuth emlék található a templomkertben, a Kossuth erkély. Innen jelentette be Pozsony népének Kossuth az áprilisi törvényeket.

Térjünk vissza a Szabadság térre, s vegyük szemre a közepén álló Kossuth szobrot, amely Horvay János szobrász műve. Mögötte a karcsú, neogótikus stílusú Evangélikus Templom magasodik, Sztehló Ottó, budapesti műépítész tervei alapján épült. Büszkesége egy új építésű Bach orgona, Magyarország első váltócsúszkás barokk orgonája. A templom két oldalán az un. evangélikus bazársor húzódik, benne a Ceglédi Városi Könyvtár, és egy különleges gyűjtemény, a Dobmúzeum. A dzsesszdob történetének bemutatására szakosodott állandó kiállítás Kármán Sándor több, mint 40 éves kutató munkáját öleli fel.A téren, a bazársorral szemben magasodik az egyemeletes, eklektikus Városháza, amely Márkus Ágoston és Illés Gyula budapesti építészek tervei alapján épült. Az udvarát is érdemes felkeresni, a panteon első emléktáblája például Gubody Ferenc (1852-1907) emlék táblája, amely az egykori polgármester tiszteletére lett elhelyezve. A patinás városképet neki köszönheti a város. Napjainkig több ceglédi híresség emléktáblája került a falakra. A Kossuth tér felőli oldalon a Tourinform irodát találják, ahol minden információ, térkép fellelhető a városról.

Már itt is vagyunk a Kossuth téren. Rögtön a sarkon megtaláljuk az újabb Kossuth emléket, a Kossuth Toborzó Emléktáblát, a toborzó körútjának emlékét. A másik meghatározó épület a Szent Kereszt Katolikus Templom, és előtte a Szentháromság szobor. A templom négyboltszakaszos, díszes belsővel rendelkezik. Ha jobbra tekintünk, a szemünk megakad a18. században épült, helyi védettségű Óplébánia épületén, és a felújított Ceglédi Bíróság szép eklektikus épületén. A bírósági épület mellett elhaladva a plébánia mellett, egy hangulatos térre érünk, az Eötvös térre, és egy szép szobrot pillantunk meg, a Városalapítók szobor együttesét, amely Lantos Györgyi szobrászművész alkotása (egy apácát, parasztlányt, és egy polgárt ábrázol).

Visszatérve a Kossuth térre, még egy táblát is megnézhetünk a plébánia falán, Mészáros Lőrinc emléktábláját, őrizve ezzel Cegléd másik hagyományát, mely szerint Dózsa György parasztvezér „Nagybotú” alvezére a ceglédi Lőrinc pap volt. Továbbhaladva a városi piac-csarnok mellett (kedden és pénteken van piaci nap) a templom hátoldalán láthatjuk Dózsa György szobrát. A tér végén emelkedik a Kossuth Művelődési Központ, s benne a Ceglédi Galéria. Visszasétálva a Kossuth térre a Tourinform iroda felé, a Kossuth Ferenc utcán érjük el a Posta és a Gyermekkönyvtár patinás épületét. A posta mellett, a Gubody utcában találjuk meg a Városi Sporttörténeti gyűjteményt. Több tízezer dokumentum, értékes levéltár és fotó anyaga található itt.Kikanyarodva a város főutcájára, a Rákóczi útra, a Kossuth emlékhelyek újabb, ragyogó kincsesházához érünk- a Kossuth Múzeumhoz. Országosan kiemelkedő jelentőségű Kossuth-gyűjteménye mellett fontos néprajzi, régészeti, helytörténeti gyűjteménnyel rendelkezik. De vessünk egy pillantást magára az épületre is, nagyon szép, szecessziós épület. Ha végignézünk a Rákóczi úton, végig védett ostorfák szegélyezik, s kivezetnek a vasútállomáshoz. Mielőtt kiérnénk, érdemes megállni a Kossuth Lajos Gimnázium szecessziós épületénél, amely a Rákóczi út és a Széchenyi út sarkán áll. A gimnáziummal átellenben láthatjuk a felújított Városi Uszoda épületét, mellette az I. és II. világháború áldozatainak közös emlékművét (Novák István és Damkó József alkotása).

Innen az uszodától egy kis kitérőt teszünk a Széchenyi úton, a 87. szám alá, ahol rálelünk egy világdíjas épületre, a Magyarok Nagyasszonya kápolnára, amely Szűz Mária tiszteletére lett felszentelve. Nemzetünk attól fogva, hogy első királyunk, Szent István 1038-ban a magyar koronát Jézus anyjának, Szűz Mária oltárára helyezte, nagy tisztelettel viseltetett Mária iránt, s „Nagyasszonyának”nevezte. A kápolna építése 1984-ben kezdődött.1988-ban Marosi Izidor váci püspök szentelte fel. Tervezője dr. Kerényi József Kossuth –díjas egyetemi docens, építész.

De térjünk vissza a Rákóczi útra, és folytassuk az utat az állomás felé. Elhaladunk a Városi Sportcsarnok mellett, és a Gubody- kertbe érünk, ahol meg lehet pihenni az árnyas fák alatt. Itt látható Gubody Ferenc mellszobra. Cegléd város nagyra becsült egykori polgármestere tiszteletére lett emelve, aki sokat tett azért, hogy egy szép eklektikus városközpont alakuljon ki. Itt látható még Varga Gábor által tervezett szökőkút, és egy ajándék székely kapu, amely a testvérvárosokkal való kapcsolatot jelképez, a mellette levő kopjafákkal. A székely kapu feliratán kapunk egy jó tanácsot az út folytatásához: „Csak tiszta szándék vezesse utad”.Sétánk végén a Ceglédi Vasútállomáshoz érünk. Érdemes szemügyre venni az egykori indóház helyére épített épületet, amelyet Pfaff Ferenc (1851-1913) tervei alapján emeltek. A régi indóházban született 1866. december 21-én Tömörkény István író, az Alföld népének szerelmese, és megörökítője.

Ceglédtől búcsúzva Juhász Gyula versét idézzük fel, aki gyakran járt Cegléden, és az állomásra igyekezve írta ezt a verset a Gubody-kertben.

Juhász Gyula: A ceglédi parkban
Az arany ősz bűvölten mosolyog.
A szobor előtt ifjak a padon,
Egy lány meg egy fiú, egymásra dőlve
A napon szenderegnek édesen.
A lány hajának bronza csillog, élő,
Bús ragyogással és az őszi nap
Csókolja őket záporozva most.
E délután a nyarat hozza vissza
És elveszett tavaszom tüzeit.
Lábujjhegyen megyek előttük el,
Mint tolvaj, aki kincseket lesett.
Megsimogatom fél tekintetemmel
Az álmatag lányt és boldog fiút
S szeretném megállítni a napot,
Hogy diadallal süssön még reájuk
Soká, soká. De mindjárt este lesz.